Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Εθνικό ΚτηματολόγιοΤο Εθνικό Κτηματολόγιο, στο οποίο αναμένεται εντός του επόμενου έτους να ενταχθεί η ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών,  εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος:
• Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
• Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης  της ακίνητης περιουσίας

• Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων
• Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις
• Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας. Ενόψει της παραπάνω ένταξης της περιοχής μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και για να μπορέσουν οι πολίτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού, κρίνεται αναγκαία η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών τους, ήτοι οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Επειδή η δήλωση της ακίνητης περιουσίας  στο Εθνικό Κτηματολόγιο γίνεται βάσει τίτλων ιδιοκτησίας, πρέπει οι συμπολίτες μας να προβούν στις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να αποκτήσουν τους τίτλους αυτούς για κάθε ακίνητο, είτε με δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας είτε με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Παπαδήμα 62 - Σάπες
6974145220

Δεν υπάρχουν σχόλια: