Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
Τήν 6ην Νοεμβρίου 2014, ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος Πέμπτην, συνεπληρώθησαν δύο ἔτη ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ.
Εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος τῇ συμμετοχῇ Κληρικῶν καί πιστῶν, οἱ  ὁποῖοι προσῆλθον καί προσευχήθηκαν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγωνιστοῦ Μητροπολίτου, τοῦ ὁποίου αἱ εὐχαί εἴησαν μεθ’ ἁπάντων.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Δεν υπάρχουν σχόλια: