Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση ΤΟΥ Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ ΘΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη θα γίνει στις  24–11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1
Συγκρότηση ομάδας εργασίας υποβολής προτάσεων για  την διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης.
Εισηγητές: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Α. Μ. Θ  κ. Κων/νος Αντωνιάδης .2
Συζήτηση για την αξιολόγηση των δομών των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Β΄ Βαθμού .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Γενικής  Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ.  Αριστοτέλης Γκαράνης.  

  3
Εγκριση τελικού κειμένου  Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .
Εισηγητές: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης και  οι κ.κ Βασίλειος Πιτσινίγκος και Παναγιώτης Κουδουμάκης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής  Αρχής.


  4
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη υποβάθμιση του Τελωνείου Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Ν. Ορεστιάδας  από Α σε Β τάξη, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας”.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

5

Επικύρωση πρακτικού 14ης Συνεδρίασης έτους 2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  κ. Kων/νος Αντωνιάδης .
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                          ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: