Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική  Περιφερειακή Σύνοδο των Μελών του Συνδέσμου, όπως ορίζεται δυνάμει του άρθρου 16 του Καταστατικού της ΠΟΕ, την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας.
          Δικαίωμα συμμετοχής στην Περιφερειακή Σύνοδο έχει ο Πρόεδρος έκαστου σωματείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οριζόμενος από το Σωματείο.

          Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων (άρθρο 31) στην Περιφερειακή Σύνοδο των Μελών, απαιτείται να προσκομίζονται σε φωτοτυπία από το πρωτότυπο:
1)    Πρακτικό Κατάρτισης του Διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου σε σώμα, και
2)    Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμού των Αντιπροσώπων.
Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή με άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την φωτογραφία του αντιπροσώπου.
                                                                                Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας  

   Χρύσα Μαυρίδου                                                           Στυλιανός Νικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια: