Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣτο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 13 Νοεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00, συνεδριάζει σε TAKTIKH συνεδρίαση το Δ.Σ. Κομοτηνής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
-  Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1.      Μείωση ή μη μισθώματος περιπτέρου επί της οδού Ορφέως 11.
2.       Εγκριση διέλευσης και αποδοχή της προτεινόμενης χάραξης του αγωγού TAP.
3.      Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου Κομοτηνής για τη συγκρότηση του Α΄θμιου και Β΄θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων με τους αναπληρωτές τους.
4.      Έγκριση ή μη της αριθ.102/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του ΝΠΔΔ προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της δράσης:Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.
5.      Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.

6.      Διαγραφή χρηματικών ποσών που αφορούν έσοδα σπό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας οικονομικών ετών 1999-2010.[
7.      Εγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης  υπαλλήλου  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Κομοτηνής,  στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους.
8.      Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου για 8η φορά (αριθ. 206/2014 Α.Ο.Ε.).
9.      Εγκριση σχεδίου Σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου.
10.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφορίας Δήμου Κομοτηνής.
11.  Μετατόπιση δικτύου φωτισμού Δ.Ε.Η. στον οικισμό της Νέας Μοσυνούπολης και τοποθέτηση μετρητών Δ.Ε.Η. στον οικισμό του Κάλχαντα.
12.  Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΕΡΓΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ.
13.  Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
14.  ΄Εγκριση της. 104/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής» αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων - δαπανών οικονομικού έτους 2015.

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: