Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Το 2ο Νηπιαγωγείο Σαπών συμμετέχει στο πανελλήνιο εκπ/κο πρόγραμμα της unicefΤo 2ο Νηπιαγωγείο Σαπών συμμετέχει στο πανελλήνιο εκπ/κο πρόγραμμα της
unicef: ''Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών''.
Είναι μια εκπ/κη διαδικασία που δίνει την ευκαιρία σε εκπ/κους, μαθητές
και γονείς να ταξιδέψουν νοητά σε άλλες χώρες, να δουν από κοντά τις
ανάγκες, αλλά και τον τρόπο ζωής των παιδιών αυτών, να τον συγκρίνουν με
τον δικό τους τρόπο ζωής, να προβληματιστούν, να συμβάλουν ο καθένας με
τον τρόπο του στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών όλου του
κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: