Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Θεματικό εργαστήριο (Workshop) με θέμα «Ανεργία και απασχόληση»στίς Σάπες
H ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α.Μ.ΚΕ., στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013,της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, υλοποιεί το έργο «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ»

Κύριος στόχος του σχεδίου δράσης είναι η υποστήριξη των γυναικών  με δράσεις  προώθησης  της ισότητας των φύλων ,και κατ επέκταση της απασχόλησης τους   και της δημιουργίας ενός δικτύου στήριξης των γυναικών (στο οποίο θα συμμετέχουν και επωφελούμενες),  ώστε να λειτουργήσει εναλλακτικά και συμπληρωματικά στην προώθηση της ισότητας των επωφελούμενων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου την Τετάρτη 29/10/2014 θα πραγματοποιηθεί θεματικό εργαστήριο (Workshop) με θέμα «Ανεργία και απασχόληση»
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ξενοφώντος 25 Σάπες Ροδόπης στις 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Συνεργασία Ενεργών Πολιτών στη διεύθυνση Ξενοφώντος 25 στις Σάπες, στο τηλ 2532021032 ή στο email acc.greece@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: