Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ στις ΣάπεςΗ Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαπών σε συνεργασία με το ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης στις Σάπες για τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 10 ώρες κατάρτισης και στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν.
Το κόστος ανά συμμετέχοντα είναι 90 ευρώ.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ, Ξενοφώντος 25 Σάπες, τηλ 2532021032, emaıl : sapes@attikokek.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: