Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ευκαιρία τα υπόλοιπα του του ΕΣΠΑ για την ΑΜΘΤο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 τελειώ­νει σε 15 μή­νες και η «ουρά» του φτάνει στα 5 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ! Πρόκειται για κονδύλια που δεν απορροφήθηκαν και για να μην επιστραφεί ού­τε ένα ευρώ στις Βρυξέλλες το υπουργείο Ανάπτυξης έχει σημάνει συναγερμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να γίνονται άμεσα οι εκταμιεύσεις και να λύνονται τυχόν διαδικαστικά προβλή­ματα ώστε να προσχωρούν έργα που βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2015 Επισημαί­νεται ότι τα χρήματα αυτά αν δεν απορροφηθούν θα χα­θούν οριστικά.

Η ευκαιρία για έργα από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 για την Μακεδονία και Θράκη είναι σύμφωνα με το ΥΠΑΝ: 419.141.698 ευ­ρώ σύνολο επιχειρησιακών προγραμμάτων από υπολει­πόμενη συγχρηματοδότη­ση με δημόσια δαπάνη και 421.358.930 ευρώ, σύνολο επιχειρησιακών προγραμμά­των από υπολειπομένη κοι­νοτική συμμετοχή.
Μια τέτοια ευκαιρία δεν πρέπει για κανένα λόγο να πάει χαμένη

Δεν υπάρχουν σχόλια: