Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την διεξαγωγή του Σεμιναρίου «Εισαγωγή AutoCAD Civil 3D»




Το ΤΕΕ-Θράκης σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ διοργανώνουν την πραγματοποίηση  Σεμιναρίου με θέμα:
«Το λογισμικό AutoCAD Civil 3D»
Το Σεμινάριο πρόκειται να διεξαχθεί στην Ξάνθη το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2014.  Είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και συνολικά είκοσι (20) ωρών και η διεξαγωγή του θα πραγματοποιείται τις απογευματινές ώρες (από 17.00 έως 21.οο).

Η δαπάνη συμμετοχής στο Σεμινάριο είναι 100 ευρώ.
Η θεματολογία και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σεμιναρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-Θράκης (tee-thrace@gr).
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Υπομηχανικοί και Τεχνολόγοι Μηχανικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το παραπάνω Σεμινάριο, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση συμμετοχής, στα Γραφεία του  ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή – Παρνασσού 6)
μέχρι την Παρασκευή  31 Οκτωβρίου 2014.
                                     
(Πληροφορίες για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του ΤΕΕ-Θράκης 25310-35313 και 25310-35314).

Δεν υπάρχουν σχόλια: