Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων - System Engineering and Management.

 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, και το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τον 12ο Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων - System Engineering and Management.
Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τέσσερα εντατικά μαθήματα ομογενοποίησης, επτά κοινά μαθήματα κορμού και τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης (Α. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Β. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών και Γ. Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΔΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Τ.Κ. 671 00) μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του ΠΜΣ που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών http://www.civil.duth.gr/.


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                        Καθηγητής Α. ΠρωτοπαπάςΔεν υπάρχουν σχόλια: