Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΓΕΛΔΕ Σαπών στο Πρόγραμμα Erasmus +/Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσηςΕγκρίθηκε η αίτηση που υποβλήθηκε στο Ι.Κ.Υ. σχετικά με τη συμμετοχή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ στη δράση Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, με τίτλο: «Σάπες, Μεσόγειος, Ευρώπη: Διευρύνοντας τους ορίζοντες ενός διαπολιτισμικού σχολείου» στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η αίτησή του σχολείου τέθηκε υπ’ όψιν της επιτροπής αξιολόγησης για το πρόγραμμα και αξιολογήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα σχόλια των αξιολογητών πρόκειται για μία πολύ καλή και προσεγμένη αίτηση στην οποία περιλαμβάνεται μια πολύ αξιόλογη και καλά δομημένη πρόταση ενώ ο αντίκτυπος του σχεδίου ιδίως σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο στη Ροδόπη αναμένεται να είναι μεγάλος και πολύ σημαντικός.Να σημειωθεί αφενός πως είναι το μόνο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από όσα υποβλήθησαν από σχολεία της Ροδόπης και ένα από τα μόλις 83 εγκεκριμένα πανελλαδικά και αφετέρου πως εκκρεμεί απάντηση σε αίτηση του ΓΕΛΔΕ Σαπών αναφορικά με τη δράση Σχολική Εκπαίδευση KA2 με τίτλο: «Habitation: Environmental Sustainability Towards Improvements in daily Attitudes» τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου.Με αφορμή τα παραπάνω η σχολική κοινότητα του ΓΕΛΔΕ επιβεβαιώνει το όραμά της για το άνοιγμα των οριζόντων των μαθητών προς την Ευρώπη και τον κόσμο και καλεί τις αρχές και την τοπική κοινωνία στην εν γένει στήριξη του σχολείου προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της.


Δεν υπάρχουν σχόλια: