Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Συναινέσεις…Συναίνεση είναι μια λέξη η οποία τελευταία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην καθημερινότητα αλλά και γενικά στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
Ιδιαίτερα όμως χρησιμοποιείται στην πολιτική ζωή αφού εμπερικλείει μια έννοια η οποία είναι αναγκαία για την καλή πορεία των πολιτικών πραγμάτων ιδιαίτερα σε τέτοιες δύσκολες εποχές.
Η έννοια της συναίνεσης όσο ευχάριστα ακούγεται τόσο δύσκολη αποδεικνύεται στο να την κατανοήσει και να την εμπαιδόσει  κανείς και πολύ ποιο δύσκολο να την εφαρμόσει.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως επί των πλείστον να δυσκολεύονται αυτοί που διοικούν, στις συναινέσεις , λόγω της δύναμης που τους προσφέρει η εξουσία.
Σήμερα στον τόπο μας εμφανίζονται φαινόμενα δυσκολίας σε συναίνεση και από πλευράς αντιπολιτεύσεων γεγονός καθόλου ενθαρρυντικό για τους θεσμούς και για  τον τόπο.
Φαινόμενα πολιτικής ανωριμότητας και εμπάθειας  που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν φέρνουν καλά αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: