Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθε σε 835.282 άτομα.  Από αυτά 446.665 (ποσοστό 53,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 388.617 (ποσοστό 46,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 324.518 είναι <άνδρες> (ποσοστό 38,85%) και οι 510.764 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 61,15%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 205.030 άτομα (ποσοστό 24,55%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 526.155 άτομα (ποσοστό 62,99%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 104.097 άτομα (ποσοστό  12,46%).
§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 14.127 άτομα (ποσοστό 1,69%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  266.804 άτομα (ποσοστό 31,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 398.768 άτομα (ποσοστό 47,74%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 155.583 άτομα (ποσοστό 18,63%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 788.384 άτομα (ποσοστό 94,39%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.929 άτομα (ποσοστό 1,31%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 35.969 άτομα (ποσοστό 4,31%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθε σε 143.744 άτομα όπου 66.125 (ποσοστό 46,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 77.619 (ποσοστό 54,00%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 55.994 είναι <άνδρες> (ποσοστό 38,95%) και οι 87.750  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 61,05%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 29.374 άτομα (ποσοστό 20,43%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 87.496 άτομα (ποσοστό 60,87%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 26.874 άτομα (ποσοστό  18,70%).
§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.199 άτομα (ποσοστό 3,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 54.542 άτομα (ποσοστό 37,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 57.430 άτομα (ποσοστό 39,95%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 26.573 άτομα (ποσοστό 18,49%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 131.194 άτομα (ποσοστό 91,27%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 2.330 άτομα (ποσοστό 1,62%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.220 άτομα (ποσοστό 7,11%).Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΤο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Ιούλιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 89.850 άτομα από τα οποία οι 87.754 (ποσοστό 97,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.096 (ποσοστό 2,33%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.


§         Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 41.946 είναι <άνδρες> (ποσοστό 46,68%)  και οι 47.904 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 53,32%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 16.303 άτομα (ποσοστό 18,14%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 66.222 άτομα (ποσοστό 73,70%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.325 άτομα (ποσοστό  8,15%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 940 άτομα (ποσοστό 1,05%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 25.049 άτομα (ποσοστό 27,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 42.486 άτομα (ποσοστό 47,29%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.375 άτομα (ποσοστό 23,79%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 81.359 άτομα (ποσοστό 90,55%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 1.811 άτομα (ποσοστό 2,02%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.680 άτομα (ποσοστό 7,43%).

ΙΟΥΝΙΟΣ
2014
ΙΟΥΛΙΟΣ
2014
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
820.156
835.282
15.126
1,84%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
143.336
143.744
408
0,28%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
79.621
89.850
10.229
12,85%

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: