Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Ενισχύονται παραγωγοί για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζαχαρότευτλων στη Θράκη
Δυο αποφάσεις, μία για την απλοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στo Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ζαχαρότευτλων και μία για την πληρωμή ενισχύσεων σε νέους δικαιούχους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης.

Με τις αποφάσεις αυτές ο κ. Καρασμάνης  ενέκρινε την καταβολή ενισχύσεων για τους παραγωγούς έξι Περιφερειακών Ενοτήτων (Έβρος, Καρδίτσα, Ροδόπη, Τρίκαλα, Ξάνθη και Φθιώτιδα) που εντάσσονται στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ζαχαρότευτλων, για το έτος 2012 και για τους παραγωγούς τεσσάρων  Περιφερειακών Ενοτήτων (Έβρος, Καρδίτσα, Ροδόπη, Τρίκαλα) για το έτος 2013.


Στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ζαχαρότευτλων, για το έτος 2012 στην Θράκη εντάσσονται:
·        109 δικαιούχοι από το νομό Εβρου, για τους οποίους έχει προβλεφθεί ενίσχυση 442.072,70€ για τριετή εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και 767.810,47€ για πενταετή παραμονή στο πρόγραμμα.
·        6 δικαιούχοι από το νομό Ξάνθης, για τους οποίους έχει προβλεφθεί ενίσχυση 20.565,22€ και 35.718,54€ για τριετή ή πενταετή εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης .
·        13 δικαιούχοι από το νομό Ροδόπης για τους οποίους έχει προβλεφθεί ενίσχυση 44.698,11€ και 77.633,56€ αντίστοιχα.
Στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ζαχαρότευτλων, για το έτος 2013 εντάσσονται:
·        8 δικαιούχοι από το νομό Εβρου, για τους οποίους έχει προβλεφθεί ενίσχυση 5.996,08€ για διετή εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και 14.890,20€ για πενταετή παραμονή στο πρόγραμμα.
·        .Ένας δικαιούχος από το νομό Ροδόπης με ενίσχυση 1.483,04€ και 3.707,60€ αντίστοιχα.
·        .
Συνολικά για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζαχαρότευτλων ενισχύονται 238 παραγωγοί με ποσό ύψους 856.973,41€ για τριετή ή διετή εφαρμογή του προγράμματος και με 1.513.764,05€ για την πενταετή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: