Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Διευθετήσεις για την αποπληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης σε γεωργούς και κτηνοτρόφουςΣτα 130 εκατ. Ευρώ, ανέρχονται οι διαθέσιμες πιστώσεις που προορίζονται για την εξισωτική του 2013 στους δικαιούχους παραγωγούς, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έγιναν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.


Όπως διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το πρόβλημα που ανέκυψε στα ποσά που πιστώθηκαν, για την πρώτη πληρωμή, η διαθέσιμη πίστωση ανήρχετο σε 73 εκατ.€ από τα οποία καταβλήθηκαν 60,5 εκατ.€ στους παραγωγούς που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Το αρχικό ποσό (73εκατ.€) είχε καθοριστεί με τα χρήματα που υπήρχαν προς διάθεση και ενόσω ήταν σε εξέλιξη η κρίσιμη διαδικασία για την εξεύρεση των επιπλέον πόρων.

Ως εκ τούτου επελέγη να πληρωθούν οι παραγωγοί άμεσα με τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για τους «επιλέξιμους» αγρότες διαφορετικά θα υπήρχε μεγαλύτερη καθυστέρηση. 

Με τα νέα δεδομένα, τα 12,5 εκατ.€ που υπολείπονται για να καλυφθεί η αρχική πίστωση των 73 εκατ.€ προγραμματίζεται να πληρωθούν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου, και ανάλογα με την πορεία εξέτασης των ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους παραγωγούς.

Το υπόλοιπο ποσό ως τα 130 εκατ.€, δηλαδή άλλα 57 εκατ.€ θα πιστωθούν στους δικαιούχους στο επόμενο διάστημα, και αφού επιλυθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν με 7.000 κτηνοτρόφους οι οποίοι έμειναν εκτός εξισωτικής, στην παρούσα φάση.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την εξισωτική του 2013 έφτασαν περίπου τις 100.000 συνολικά. Το πρόβλημα με τις 7.000 αιτήσεις κτηνοτρόφων (το 7% του συνόλου) που δεν ικανοποιήθηκαν με πληρωμή έχει να κάνει με τον προσδιορισμό των επιλέξιμων προς επιδότηση βοσκοτόπων.

Να σημειωθεί ότι πολλά βοσκοτόπια κρίθηκαν μη επιλέξιμα λόγω της μη βόσκησης αυτών από κοπάδια κτηνοτρόφων.

Αυτό συνέβη λόγω της συμβατικής υποχρέωσης της χώρας μας έναντι Ε.Ε και δανειστών να προχωρήσει στον προσδιορισμό των εκτάσεων βοσκοτόπων που θεωρούνται επιλέξιμοι για την εξισωτική αποζημίωση. Αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν αιτήσεις με εκτάσεις σε βοσκότοπους που είχαν αλλάξει χαρακτήρα (π.χ βλάστηση με δασικά είδη και άρα μη επιλέξιμες) και ως εκ τούτου να μην μπορούν να γίνουν δεκτές.

Τυχόν ολιγωρία και παράλειψη στον προσδιορισμό των επιλέξιμων βοσκοτόπων συνεπάγεται κυρώσεις που φτάνουν μέχρι και την αναστολή καταβολής όλων των κοινοτικών ενισχύσεων. Με τον προσδιορισμό τους η χώρα μας απέφυγε αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λοιπόν προχώρησαν στον έλεγχο των αιτήσεων με βάση τις εκτάσεις βοσκοτόπων που πληρούσαν τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα να εμφανιστούν στην πληρωμή της εξισωτικής του 2013, αρκετές μη επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων ενώ επιβλήθηκαν και αρκετές ποινές στους κτηνοτρόφους.

Προκειμένου τώρα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που εμφανίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εντατικοποιεί τους διασταυρωτικούς ελέγχους στους κτηνοτρόφους με κριτήριο τον αριθμό των ζώων (ενώτια) που κατέχουν και δηλώνουν για να λάβουν εξισωτική καθώς και την ποσότητα του γάλακτος που παραδίδουν στον ΕΛΟΓΑΚ.
Στόχος είναι η αποφυγή τυχόν αδικιών και η ενίσχυση των πραγματικά δικαιούχων.  

Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθεί βοσκότοπος που θα χρησιμοποιηθεί για αναπλήρωση αυτών που δεν κατείχαν καθόλου (ενώ πληρούν τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας) ή αυτών που είχαν μεγάλη έκταση βοσκότοπου και μέρος της χαρακτηρίστηκε μη επιλέξιμη.
Έτσι διευκολύνεται και η επιτυχής έκβαση των ενστάσεων.  

Επιπλέον πολλοί κτηνοτρόφοι δεν πληρώθηκαν επειδή δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προσκόμισή τους οδηγεί αυτόματα σε αποπληρωμή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: